När man säger Callback så tänker man i första hand på vården. Vem har inte ringt till en vårdcentral och fått en tid när de ska ringa tillbaka! Nu behöver man inte vara ett företag inom vårdsektorn för att ha ett behov av Callback.

Läs mer