Vår historia

Sommaren 2000 så startade Etebra Communication AB upp sin verksamhet. Från början var den största delen i verksamheten fasta telefonväxlar men har övertid kompletterats med fler "ben". Idag är organisationen en komplett IT och telefoni leverantör till företag och organisationer.

Desknet Datateknik AB startades 1994 och är specialiserade på IT drift inom vården. Då man under många år samarbetat med Etebra var det naturligt att slå samman dessa två organisationer när ägaren till Desknet planerade för sin pension. Sedan april 2017 är Desknet ett dotterbolag till Etebra. 


För att förenkla så beslutades det att slå i hop bolagen och från och med 1 januari 2022 bedrivs den dagliga verksamheten i Desknet Datateknik AB.